Cięcie żelbetonu

Cięcie konstrukcji żelbetowej

Dla jednego z wiodących Wrocławskich deweloperów w grudniu 2020 roku M.DIAMENT wykonywał cięcie konstrukcji żelbetowej w celu zwiększenia wjazdu do garażu podziemnego w budynku mieszkalnym. Do cięcia otworu użyto piłę ścienną i tarcze diamentowe w średnicach od 800 do 1200 mm.  

wiercenie otworów pod przyłącza wodociągowe

Modernizacja basenu odkrytego Termy Jakuba

W związku z modernizacją basenu odkrytego Termy Jakuba w Oławie M.DIAMENT wykonywał otwory pod przyłącza wodociągowe w fundamentach zbiorników wodnych basenu zewnętrznego. Realizacja zlecenia obejmowała wykonanie otworów w średnicach od ∅100 do ∅200 mm zastosowaniem wierteł  diamentowych  wyprodukowanych przez M.DIAMENT.

Modernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego

W ramach modernizacji budynku Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu w miesiącach kwiecień – lipiec 2018 M.DIAMENT wykonał otwory w betonie, otwory w cegle, oraz cięcie betonu pod wentylację nawiewno-wywiewną, od piwnicy poprzez pietra po strych budynku. Na potrzeby zlecenia wykonano przewierty w stropach. Kanały wentylacyjne zrealizowane zostały za pomocą wiertnic i pił diamentowych

Park Handlowy Oława

Kolejna realizacja cięcie posadzki piłą do betonu oraz cięcie podwalin w Parku Handlowym w Oławie. Do cięcia użyto przecinarki jezdnej oraz tarczy do cięcia betonu Laser Beton 10 w średnicy 500 mm.

Odwierty technologiczne

Odwierty technologiczne wykonane wiertłami koronowymi M.DIAMENT dla oczyszczalni ścieków oraz odwierty pod przyłącza kanalizacyjne. Wiercenie otworów w betonie o średnicy ∅500mm wykonane wiertłami koronowymi diamentowymi  M.DIAMENT.

Wyspa Daliowa

Wiercenie techniką diamentową otworów technologicznych w betonie i cegle przy pracach w ramach rewitalizacji Daliowej Wyspy we Wrocławiu to zlecenie wykonywane przez M.DIAMENT w 2015 roku. Zastosowano podobne rozwiązanie do wykonania odwiertów jak przy poprzednich zleceniach które wymagały wykonania otworów o głębokości między 4,6 a 4,9 m. Wiercenia w cegle odbywały się z barki za

Wiadukt w Żdanowie

Wiercenie otworów technologicznych na obiekcie Wiadukt w Żdanowie odbywało się dwuetapowo w 2013 i 2014 roku. Pracę wykonywano na wysokości za pomocą specjalnie wyprodukowanych przez nas wierteł do cegły, których długość pozwalała na dokonanie odwiertu o głębokości od 4,6 do 4,8 m. Użyto wiertnic TYROLIT i EIBENSTOCK.

Jaz Różanka i Kanał Powodziowy

Wiercenia w obiektach hydrotechnicznych Kanału Powodziowego i Jazu Różanka odbywały się od dolnego stanowiska Jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich. Prace obejmowały modernizację i udrażnianie kanału powodziowego Starej Odry. Podczas remontu śluzy pociągowej Różanka M.DIAMENT wykonywał szlifowanie ścian wraz z dylatacją ścian. Dodatkowo wykonano montaż odbojników na ścianach jazu i pobierano próbki betonu do